Насловна

Циљеви пројекта

Главни циљеви пројекта су да се појача лични и социјални развој стимулисањем друштвене сарадње између ученика и наставника два гранична региона и имплементирањем нових модела обуке у школама.

Специфични циљеви пројекта

  1. Стварање флексибилног школског окружења које одговара потребама ученика и променљивог тржишта рада;
  2. Унапређивање социјалних вештина ученика и наставника у вези са толеранцијом, и међусобним разумевањем и поштовањем;
  3. Стварање друштвене прекограничне мреже са циљем обогаћивања друштвене праксе и повећања школских капацитета за бављење актуелним проблемима.

Резултати пројекта

  • Направљени прекогранични центри у обе школе за лични и социјални развој као и друштвена сарадња између ученика и наставника;
  • Већи број ученика (24) са одличним знањем из области социјалних и животних вештина – стечене кључне способности;
  • 24 ученика који су овладали социјалним вештинама, вештинама за решавање проблема, комуникацијом, презентацијом и водитељским вештинама, који ће касније пренети своје знање на остале ученике;
  • 16 наставника из обе школе са повећаним капацитетом за припрему ученика за будући позив;
  • 16 наставника похађало је тренинге ефикасне комуникације; психолошких аспеката младих, мотивационих приступа; управљања стресом и задовољства на послу;
  • Повећан капацитет обе школе: за стимулисање личног и социјалног развоја, управљање пројектима које финансира ЕУ и решавање проблема кроз остварено партнерство;
  • Имплементирана прекогранична сарадња између две школе са циљем да се пронађу решења за уобичајене проблеме и обезбеди социјални и лични развој.

Два прекогранична сусрета одржана засебно у Бугарској и Србији у циљу размењивања идеја и добре праксе између ученика и наставника две школе.

Више од 130 људи је учествовало у пројекту. Преко 100 ученика је узело учешће у анализи друштвених очекивања и потреба.

Постигнута је друштвена повезаност између матураната и ученика који тренутно похађају школу.

Водећи партнер

Име: Финансијско-економска гимназија „Васил Левски“
Адреса: ул. Александар Стамболијски 37, Монтана
Директор гимназије: Теменужка Кисова

Партнер 2

Име: Гимназия „Светозар Марковић“
Адреса: ул. Бранка Радичевића 1, Ниш
Директор гимназије: Олга Драгојловић